31 mai 2021

VIKTIG INFO - BRANN

Det skal gjennomføres ettersyn av brannslukningsutstyr i ALLE leiligheter i juni, herunder bytte til ny røykvarsler.

Det er satt av to dager, fredag 18. juni og mandag 21. juni til dette.  I forbindelse med ettersynet vil Gowens bytte ut brann/røykvarsler med en ny som har inntil 10 års varighet. 

Alle vil få et skriv fra Gowens AS i denne forbindelse med anslått tidspunkt pr. leilighet. Dersom tidspunktet ikke passer, må du kontakte Gowens i tråd med informasjonen i skrivet.