20 okt 2019

Parkering i garasjen

Vi har hatt en episode i garasjen, og blir da nødt til å lage et skriv om dette.

Hei alle sammen.

Det finnes ingen direkte detaljerte regler for parkeringen i garasjen hos oss fra tidligere og det er da generelle offentlige regler som gjelder.

Det er sameiet og andelslaget som er eier av parkeringsplassene, og enkelte seksjoner og andelseiere har rett til bruk av de forskjellige plassene.
I garasjeanlegget er det generelt 2 plasser pr inndelt område, og for alles trivsel er det fint at vi parkerer med hensyn til naboplassen også.

Dette blir enklest for alle om man da parkerer med førerdøren inn mot midten så begge biler får god plass til å komme seg inn og ut av førersetet.

Om noen har parkert på en slik måte at din plass blir hindret så vil det være her som for alle andre saker i samfunnet, at man ikke skal ty til selvjustis for å hevne en feil med å utføre enda en, men heller da melde ifra til styret som vil prøve å løse situasjonen.
Feilparkeringer ute på offentlig vei må på lik linje meldes til kommunen, så dersom noen har parkert foran vår garasjeport er det kun Bymiljøetaten og politiet som kan få en bil fjernet der da den står på offentlig grunn.
Dette kan alle melde ifra om ettersom det er Bylinjøetaten eller politiet som må ta avgjørelsen om borttauing.

Om det viser seg å være en ulovlig parkert bil i garasjeanlegget så er det KUN styret som kan få denne fjernet da det er styret som er den juridiske forvalter av garasjen, selv om andel- og seksjons-eiere er brukere av de.

Om noen med gyldig parkering i garasjen benytter området feilaktig er det således også styret som skal reagere på dette.

Om det skulle skje at din plass er sperret så blir du derfor nødt til å parkere ute i gaten og melde fra til styret så vi kan rydde opp i situasjonen.

Styret vil vurdere om det skal lages et parkeringsreglement i garasjen, noe som da bør inn i husordelsreglene og således må tas i neste generalforsamling.
Rent personlig mener jeg det er ganske innlysende og burde være unødvendig i et såpass enkelt og oversiktlig garasjeanlegg.

Vi minner også om regelen at det kun er 1 sett med ekstra hjul som det er tillatt å oppbevare på hver enkelt parkeringsplass i tillegg til selve bilen.
Tillatelse har forøvrig i tillegg blitt gitt til takbokser over bilen dersom de er laget av brannhemmende eller selvslukkende materiale.

mvh
Styret