Endret: 17 feb 2019     Opprettet: 30 aug 2017

Ikke slipp inn folk du ikke kjenner

Det er viktig å passe på at uvedkommende ikke slippes inn i oppgangene......Les mer>

Det er nylig oppdaget merket på dør i B oppgangen som tyder på at den er forsøkt brutt opp. La derfor ikke ytterdøren stå åpen, og lukk ikke opp for folk som ringer på fra inngangsdørene på gateplan som du ikke kjenner.