Endret: 12 jul 2021     Opprettet: 19 jan 2021

Heisstopp 13. juli

Her finner du status på heismoderniseringsprosjektet.

21.06.2021 - HEISSTOPP i C-oppgangen tirsdag 13. juli

Heisprosjektet ferdigstilles når ny/riktig motor til heisen i C blir montert tirsdag 13.7.  Det er forventet at arbeidet gjøres på en dag. 

47B: Det har vært noen stopp på heisen etter leveransen og vi følger opp med leverandøren.

GENERELT: Ikke tving/hold heisdørene åpen - dette er trolig årsaken til siste stopp i B.

 

******************

21.06.2021 - STATUS

47B: Leverandøren forventer at Heiskontrollen gjør sine undersøkelser senest onsdag denne uka. Dersom alt går etter planen vil den mao. være i drift fra onsdag ettermiddag senest.  Vi minner om at dersom noen erfarerer heisstopp så må styret få beskjed selv om man via alarmen i heisen får hjelp til å komme ut. Vi må da følge opp med leverandøren. Vi erfarte et par stopp i C, og etter justeringer av dører/kontakter har den gått som forutsatt.

47C: Leverandøren har dessverre ikke fått leveringsdato for den nye motoren. Vi kommer tilbake når byttet skal skje, da vil det bli heisstopp en-to dager.

 

******************

09.06.2021 - STATUS

Oppg. C:  Flere har sikkert fått med at det har vært 2 stopp på heisen i første uke.

1) Det faglig/profesjonelle er ivaretatt ved at Norsk Heiskontroll har godkjent installasjonen.


2) Så langt vi har fått opplyst skyldes feilene finjusteringer på dører i heiskupeen og sist også på døra i 7. etg.  Heisen er justert i dag igjen, og kjører 1000 testturer i dag, og følges opp igjen av leverandøren i den forbindelse.  Det ble også kommentert at lyd ifm. overføring til alarmsentralen var utfordrende ifm. heisstans i går.  Her var det voluminnstillinger som var feil, og som også er justert.  Vi håper at dette nå går seg til.  Dersom noen opplever heisstans må styret få beskjed for ev. videre oppfølging mot leverandøren. 

Oppg. B: Forventet tidsplan er ferdigstillelse pr. 25. juni dersom ikke noe uforutsett inntreffer.

 

******************

08.06.2021 - STATUS

Leverandøren måtte ta en hastesak før de startet på heisen i B.  Den startet de så smått på i dag, så om det ikke er kommet lapper på at heisen står, så er det rett før

 

******************

01.06.2021 - TIL ALLE I C-OPPGANGEN

Nå skal bare Heiskontrollen godkjenne heisen før den er i gang.  Det viser seg dessverre at leverandøren har fått feil motor til heisen i C, noe som innebærer at den vil kun gå i halv fart ift. det den skulle.  Leverandøren og produsenten er på saken, men vi vet p.t. ikke når ny motor kommer.  Når motoren skal skiftes blir det dessverre heisstopp i to nye dager.  I mellomtiden går heisen - men det er bedre med sakte fart enn ingen fart!

Vi kommer tilbake med oppdatering på dette når informasjon foreligger.  Det vil ikke bli noe tilsvarende problem ifm. arbeidene i B-oppgangen!

 

******************

27.05.2021 - STATUS

Status pr i dag er at heisen i C er klar på tirsdag f.k. om det ikke oppstår problemer i innspurten og at godkjenning av Heiskontrollen går som den skal.  De vil deretter starte i B på enten onsdag el. torsdag.  De henger opp lapper på heisdørene i B når de starter.

 

******************

20.05.2021 - STATUS

Heisen i C-oppgangen vil bli fullført innen utgangen av uka etter pinse, og det forventes dermed oppstart av arbeidet på heisen i B-oppgangen fra ca. mandag 31. mai. Heisen vil da være ute av drift i ca. tre uker.

 

******************

 

26.04.2021

Da er endelig dato klar for oppstart med heismoderniseringen i C oppgangen. Det starter neste mandag (03 mai). Forbered deg på å ta trappene noen uker. Firmaet som foretar moderninseringen vil henge opp lapper når vi kan bruke heisen. Når de er ferdig med C heisen så vil de begynne på B oppgangen. Tenktativ oppstart der er 25 mai.

Beklager at det har vært litt forsinkelser i forhold til opprinnelig planlagt oppstart. Dette skylles at det tok lenger tid å få tak i nødvendige deler. 

Styret

******************

25.03.2021

Det har tatt lenger tid med produksjons av deler til heis en først antatt. Oppstarten er nå utsatt med ca 2 uker. Oppstart ser ut til å bli 19 april i C oppgangen. B oppgangen blir da også utsatt med ca 2 uker. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har det

Styret.

******************

11.03.2021

Hei!

Da har vi fått mer konkrete datoer fra montør for modernisering av heisene i B og C oppgangen. Heisen i C oppgangen er den de starter med. Oppstartdato er 6 april. Den første uken kan vi trolig bruke heisen på kveldstid. De påfølgende 2-3 ukene så kan heisen ikke brukes. Har man spesielle behov så kan de som jobber med heisen kontaktes for kjøring på dagtid om det lar seg gjøre. Dette gjelder om man er dårlige til beins for eksempel. For de som ikke er dårlig til beins må man bruke trappene. Bor du på toppen kan du ta heisen på nabooppgangen for så å gå over takterrassen og ned trappene til egen leilighet.

Når C oppgangen er ferdig så starter de på B oppgangen. Oppstartdato er satt til 3 mai. Ca 4 uker fra oppstart til overlevering (klar til bruk) her også.

Datoene kan endres. Forhåpentligvis går det kjappere. Vi får glede oss over at vi vil ha mindre heisstopp fremover og kanskje litt sprekere bein.

Ha en fin dag!

Styret.

 

******************

19.01.2021

Vi har etter grundig vurdering med bistand fra heismontører bestemt at vi skal modernisere heisene i oppgang B og C. Det vil si at elektronikk, innerdører og heiskupeer i utgangspunktet blir fornyet. Det vil bli overhaling av ytterdører som innebærer justering av dører, skifte av ruller, børster og fjærer ved behov. Støynivået i heisene vil endres da det blir skiftet fra trinnstyrt til frekvensstyrt motor. Det vil si mykere start og stopp. For støy fra dører vil det bli betydelig bedre ved at de blir justert og får skiftet slitne komponenter.  Styret har innhentet tilbud fra 5 forskjellige leverandører, der vi til slutt valgte Starlift AS og signerte en avtale med de rett før jul.

Bakgrunnen for at vi må gjøre noe er at heisene begynner å bli gamle og at vi bruker en del penger på vedlikehold. Heisen i C oppgangen har i snitt stoppet ca 2 ganger per måned siste året. B oppgangen har også hatt en del stopp. Heisen i A oppgangen har hatt svært få stopp og vi har valgt i ikke gjøre noen større utbedringer i denne omgang, men vi følger med på den. Vi vil få en del reservedeler fra heisen i oppgang B og C som kan brukes i A for å holde kostnadene nede.

Heisen i C oppgangen har også nylig begynt å lage en høy dur i fra motoren. Dette vil bli fikset når heismorderniseringen er i gang. Deler er i bestilling og ca leveringstid er 2 måneder. Oppstart starter da like etter dette. C oppgangen blir den heisen vi starter først med grunnet støy fra motoren som må utbedres i lag med moderniseringen. I en kort periode så vil heisen være ute av drift mens de holder på med moderniseringen. Vi kommer tilbake når vi vet mer om oppstart.

Styre vil benytte anledningen til å ønske alle beboere ett godt nytt år.

Styret