14 mai 2019

Feil og mangler i borettslaget

Ved feil og mangler er det viktig at styret får beskjed.

Vi hadde en feil på heisen i C-Oppgangen i går mandag. Med tekniske innretninger er det vanlig å resette 1. gangs feil, og om det kommer tilbake så utbedres den.

Ved første stopp fikk styret beskjed fra GM-heis da noen hadde ringt direkte til de.
Heisen ble satt igang igjen etter 15 minutter, og en mulig feil lokalisert.
Ved andre stopp fikk ikke styret høre om det før vaktmesteren meldte fra. Den hadde da visstnok stått siden kvelden før.
1 time etter vaktmester meldte ifra ble det undersøkty og det var samme feil som dager før så den ble da utbedret.

Skal vi bestille ekstern hjelp for hver eneste feil som dukker opp så vil fellesutgiftene måtte økes betraktelig.

Derfor er det viktig at alle feil som bør ses på meldes til styret.
Vaktmester og eksterne bedrifter vi har avtaler med tar kun imot bestillinger fra styret slik at vi har en helhetlig oversikt over tilstander, samt kontroll så ikke kostnader skyter i været.

Vi ønsker å ha oversikt internt hos oss over eget bygg og ikke være totalt overlatt eksterne aktører, men kunne drifte bygget smartere og mer økonomisk ved å kjenne bygningen vår.

Vi ber om forståelse at det tar noe tid å bli kjent med en eiendom av denne størrelsen, men ved å kjenne til svakhetene i bygningen er det også enklere å forebygge at uforutsatte ting skjer, og vi lærer fortløpende.

Styret har fått nye kontakt telefoner osv. Se egen melding om dette.
Kontaktinfoen henges også opp på oppslagstavlen i oppgangene.

Dersom det er viktige og hastende feil som heiser som står, dører som ikke lukker osv er det fint å ringe, men enklere ting eller ønsker er det fint å få på epost, eller en melding i styrets postkasse i B-oppgangen så skal vi ta vare på alle forslag.


Med ønsker om at alt teknisk skal virke så godt som mulig hos oss, og vi skal ha et trivelig borettslag å bo i.

mvh

Styret :)