Viktig melding

Alle terrassesluk må renses jevnlig for løv og skitt slik at vannet ikke renner ned brannluka og havner hos naboen. Dette bør gjøres med jevne mellomrom.