Branninstruks

Dette bør ALLE vite....

Alle skal ha 

- 2 røykvarslere i boligen som er montert i taket

- Et godkjent pulverapparat på 6 kg. Dette skal snus en gang pr. år

 

Rømningsvei er trapperom eller fra balkong. Rømningsluke i gulv må ikke tildekkes.

 

Hvis brann oppstår: 

- Ring brannvesen (112)

- Hvis mulig, prøv å slukke

- Lukk dører og vinduer

Sørg for å komme i sikkerhet. Hjelp barn og andre som har behov for assistanse. 

Heis skal ikke benyttes!

 

Viktige tlf nummer:

Politi: 110

Brann: 112

Ambulanse: 113

 

Husk at ingenting skal lagres i fellesarealer grunnet rømingsvei/brann.