8 sep 2021

Maling av oppganger

Vi gleder oss til nymalte oppganger i høst.

Etter en anbudsutlysning har styret gitt Alfa Malermesterfirma AS oppdraget med å male oppgangene våre.  Arbeidet vil starter i den første oppgangen ila. uke 40/41 og siste oppgang ventes å være ferdig ila. november.  Malerne vil selvsagt dekke til gulv/trapp osv. for å unngå malingssøl.

Arbeidet omfatter
- utbedring av merker og sår i vegger osv.
- tas f.o.m gulvet i kjeller t.o.m. taket på toppen (loft/8.etg.)
- metalldører i kjeller, 1.etg og loft, inkl. heisdører/-karmer
- tak, vegger, gulvlister, sikringsskap
- under trappa
- dørlister til leiligheter males så langt de kan males fra korridoren. Hver og en blir ansvarlig for å ev. fullføre maling inntil dørkarmen da dette forutsetter åpnet dør, noe vi ikke kan planlegge med for 54 leiligheter.  Styret besørger riktig maling.

Det som ikke omfattes  er
- dørflatene på alle dørene til leilighetene (holder seg bra)
- vinduer/-lister (som er rimelige nye)
- spilerekkverk i trapp og på etasjeplanene (ikke særlig slitt, dyrt arbeid, kan ev. vaskes på dugnad)
- mellomgang ut til takterrasse (kan utføres på dugnad)

Det planlegges med en hvit fargevariant på dagens hvite vegger.  Der hvor det i dag er ulike brekkfarger (gult/rødlig) vil det bli en ny brekkfarge (lik farge i alle oppgangene).  Gulvlistene får samme farge som vegg. Dørlister samme hvitfarge som vegg. Metalldører fortsatt lys gråtone.

Kostnaden er selvsagt innenfor rammen av det samlede vedlikeholdsbudsjettet for 2021.

Vi ser frem til "freshere" oppganger igjen!