8 feb 2021

Internett

Vi har reforhandlet avtalen med HomeNet i borettslaget. Avtalen vi har  per i dag er kr 199 per måned, til og med mai 2021, som blir belastet over felleskostnadene. Ny pris fra juni er kr 179 (for inntil 1000/1000). Det blir ellers ingen endringer for for felleskostnadene for 2021.

 

Styret