19 jan 2021

Heismodernisering

19.01.2021

Vi har etter grundig vurdering med bistand fra heismontører bestemt at vi skal modernisere heisene i oppgang B og C. Det vil si at elektronikk, innerdører og heiskupeer i utgangspunktet blir fornyet. Det vil bli overhaling av ytterdører som innebærer justering av dører, skifte av ruller, børster og fjærer ved behov. Støynivået i heisene vil endres da det blir skiftet fra trinnstyrt til frekvensstyrt motor. Det vil si mykere start og stopp. For støy fra dører vil det bli betydelig bedre ved at de blir justert og får skiftet slitne komponenter.  Styret har innhentet tilbud fra 5 forskjellige leverandører, der vi til slutt valgte Starlift AS og signerte en avtale med de rett før jul.

Bakgrunnen for at vi må gjøre noe er at heisene begynner å bli gamle og at vi bruker en del penger på vedlikehold. Heisen i C oppgangen har i snitt stoppet ca 2 ganger per måned siste året. B oppgangen har også hatt en del stopp. Heisen i A oppgangen har hatt svært få stopp og vi har valgt i ikke gjøre noen større utbedringer i denne omgang, men vi følger med på den. Vi vil få en del reservedeler fra heisen i oppgang B og C som kan brukes i A for å holde kostnadene nede.

Heisen i C oppgangen har også nylig begynt å lage en høy dur i fra motoren. Dette vil bli fikset når heismorderniseringen er i gang. Deler er i bestilling og ca leveringstid er 2 måneder. Oppstart starter da like etter dette. C oppgangen blir den heisen vi starter først med grunnet støy fra motoren som må utbedres i lag med moderniseringen. I en kort periode så vil heisen være ute av drift mens de holder på med moderniseringen. Vi kommer tilbake når vi vet mer om oppstart.

Styre vil benytte anledningen til å ønske alle beboere ett godt nytt år.

Styret