8 jul 2021

Feststøy

Styret har fått klager på feststøy med høy musikk langt etter midnatt alle de tre siste helgene (alle i 47 A).

Vi ber alle om å respektere borettslagets husordensregler som foreskriver ro fra kl. 22.00. Dersom man en sjelden gang arrangerer festligheter bør man sette opp oppslag i forkant, og gjerne informere nærmeste naboer (på hver side og rett over/under). Man må uansett bidra til å holde støynivået nede.

Styret er ikke, og kan ikke være politi. Dersom støyen er av slik natur at tiltak kreves må politiet kontaktes.  Styret bes informert pr. e-post også i slike tilfeller med informasjon om kilde til støy.

Styret følger selvsagt opp klager på støy mot de det gjelder, men anbefaler naboene først og fremst om å snakke sammen når dette oppstår, og som nevnt, helst i forkant.  Når det bli mer vesentlige eller gjentatte brudd på husordensreglene kan styret forfølge dette jfr. vedtektenes punkt 7 som i verste fall kan ende på pålegg om salg av leiligheten. Men vi håper selvsagt at vi ikke kommer dit hen.